خاتم کاری را بیشتر بشناسیم ...

عملی هنری است که معمولاً بر روی چوب های شکیل و صاف و صیقلی اجرا می شود . این هنر حاصل ترکیب و کنار هم قرارگرفتن مثلث های ریز و رنگی است که از انواع  چوب ، استخوان حیوانات بزرگ و فلز زرد به دست آمده و بصورت هم اندازه ومنظم در کنار یکدیگر روی سطح چوبی چسبیده می شوند.

راجع به علت نامگذاری این هنر به نام خاتم دو قول معروف وجود دارد: یکی اینکه در این هنر آشنایی و خبرگی در زمینه ی سایر هنرها و مهارت ها مانند : نجاری ، مجسمه سازی، هندسه، ترکیب رنگ، و… جزء ضروریات و مسلمات ورود به این هنر است ، و از این جهت ختم کننده ی هنرهای دیگر محسوب می شود. تعبیر دیگر به این جهت است که دراین هنر دقت و ظرافت در کنار سختکوشی ، شکیبایی و کارپرزحمت اثری را پدید می آورد که نمونه های موفق وویژه آن صرفاً از طریق هماهنگی میان ذهن و عمل یا روان و تن شدنی است و لذا خصوصیت هنری در این کار به شکل تمام و کمال بروز می یابد و به همین جهت هنرخاتم یا ختم هنرهای دیگرنام گرفته است.

خلاصه ای از زندگی استاد حکیم الهی

استاد محمد باقر حکیم‌الهی سال 1298 در شیراز متولد شدند و در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کردند. او در همان سنین کودکی پیش استادان بزرگی از جمله استاد اكبر جوانمرد در شيراز و استاد محمد صنیع خاتم واستاد محمد حسين صنيع خاتم در تهران به یادگیری و کار در زمینه هنر خاتم پرداختند. استاد در نوجوانی ازجمله افرادی بودند كه در ساخت اتاق خاتم كاخ مرمر به همراه ديگر استادان و شاگردان نقش داشتند.
نظم، ظرافت، تناسب، قرینگی و منحصر به فرد بودن گره چینی ها در تمام آثار استاد به گونه اي شگفت انگيز وبی نظیر خود نمایی میکند. دركتاب ها و مقاله هاي گوناگون از كار استاد روي میز تحریری كه در زمان حکومت محمد رضا پهلوي به آيزنهاور – رئیس جمهور وقت امريكا – هدیه شد به عنوان مهمترین و بهترين اثر خاتم ایرانی ياد مي شود.
استاد محمد باقر حکیم الهی در سال 1390 چشم ازجهان فرو بست و پیکر ایشان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.